Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Email Drukuj PDF

Dnia 20.08.2013 r.

Wyniki przetargu na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

W zwizku z zakoczeniem przetargu z dnia 05.08.2013 nabudow infrastruktury elektrycznej, pragniemy poinformowa, i zwycizc przetargu jest:

PUH Elektro-Inwest Jan Kaczmarek, ul. Brzozowa 36, 62-500 Konin

Inwestycja objta przetargiem wspfinansowana jest przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Dziaanie 3.7Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobw energii).Dnia 02.07.2013 r.

Wyniki przetargu na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

W zwizku z zakoczeniem przetargu z dnia 20.06.2013 nabudow infrastruktury drogowej, pragniemy poinformowa, i zwycizc przetargu jest:

Handel i Usugi Budowlane Wrbel Sp. z o.o., Kramsk gi 5,6 62-511 Kramsk

Inwestycja objta przetargiem wspfinansowana jest przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Dziaanie 3.7Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobw energii).


Dnia 20.05.2013 r.

Wyniki przetargu na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

W zwizku z zakoczeniem przetargu z dnia 23.04.2013 na budow dwch fabrycznie nowych turbin wiatrowych wraz z fundamentami, pragniemy poinformowa, i zwycizc przetargu jest:

ENERCON GmbH, Dreekamp 5, D-26605 Aurich

Inwestycja objta przetargiem wspfinansowana jest przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Dziaanie 3.7Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobw energii).