Projekty

Email Drukuj PDF

W 2013 roku zrealizowany zosta projekt polegajcy na budowie elektrowni wiatrowej ocznej mocy 1,6 MW w miejscowoci Chojny w gminie Koo. W ramach inwestycji zainstalowane zostay dwie turbiny wiatrowe o mocy 800 kW kada.

Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach dziaania 3.7 Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobw energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. 31.01.2013 r. podpisana zostaa umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.07.01-30-001/12-00. Tytu projektu "Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,6 MW w gminie Koo".